Garakuta no Machi

Garakuta no Machi

Directed by Nobutake Ito
Runtime minutes
Released 2006
IMDb Score: 5.5